Strona główna

Witamy na stronie Fundacji Protektoria !

Fundacja Protektoria
ul. Mickiewicza 66/1
01-650 Warszawa

Telefon:  22- 8320732
e-mail:   sekretariat@protektoria.pl
www:   protektoria.pl

KRS: 0000378227,     REGON 142808350,   NIP 525-000-77-38   k-to: 50 1020 1013 0000 0402 0243 1369

Sfera działań Fundacji

– rozwój oświaty-
– rozwój kultury i dziedzictwa narodowego
– ochrona naturalnego środowiska człowieka
– działania humanitarne i integracja społeczna.

Périmètre d’activités de la Fondation
– développement de l’éducation
– développement de la culture et du patrimoine national
– préservation de l’environnement naturel de l’homme
– actions humanitaires et intégration sociale

The sphere of  Foundation’s activities:
–  development of education
–  development of culture and national heritage
–  environmental protection
–  humanitarian activities and social integration

Info 1.  Fundacja Protektoria  kontynuuje  publikację ineditów memoirów  Stanisława Augusta  rozpoczętą przez wydawnictwo LING-PI,  odnalezionych w  archiwalich moskiewskich.

Info2.    Książkę Klaudiusza Klaudianusa „O II KOnsulacie Fl.Stylichona i O wojnie z Gotami”.  Wydanie duolingwistyczne w przekładzie wierszem autorstwa Bożeny Olejniczak – można  nabyć w Fundacji po cenie redakcyjnej   + koszt wysyłki

Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

Wydarzenia

Najbliższe  wydarzenia

26.02.2017r. (niedziela) godz 18:00- msza rocznicowa za ś.p. Hankę Czaki w Kościele na  Żoliborskiej Rudzie  ul Gwiaździsta 17. Spodziewana uroczysta oprawa  korespondująca z osobą Hanki.

 

O nas

Fundacja Protektoria
ul. Mickiewicza 66/1
01-650 Warszawa

Telefon:  22- 8320732
e-mail:    biuro@protektoria.pl
www:   protektoria.pl

KRS: 0000378227,     REGON 142808350,   NIP 525-000-77-38,
k-to: 50 1020 1013 0000 0402 0243 1369

Sfera działań Fundacji

– rozwój oświaty –
– rozwój kultury i dziedzictwa narodowego
– ochrona naturalnego środowiska człowieka
– działania humanitarne i integracja społeczna.

Przy Fundacji działają dwa akredytowane kluby:

Klub Pod Platanem – Klub o charakterze lokalnym warszawskim – główną jego domeną jest ochrona naturalnego środowiska człowieka, ochrona przyrody, wzajemna pomoc sąsiedzka i społeczna, integracja międzypokoleniowa.

Członkowie Klubu prowadzą również ogródek botaniczny.

 

Polski Klub Tradycja i Nowoczesność – Klub ogólnopolski o charakterze internetowym.

Klub w szczególności podejmuje działania na rzecz integracji osób wykluczanych społecznie z powodu niekonformistycznych poglądów, obyczajów, ubioru, zachowań, niepełnosprawności, sytuacji życiowej wynikającej z przypadków losowych.
Dewiza klubu:  „Tam kończy się moja wolność gdzie twoja zaczyna”.

e-adres do Klubu:       klub.tin@interia.pl

 

Kluby korzystają z osobowości prawnej Fundacji Protektoria.

Kontakt

Fundacja Protektoria
ul.A.Mickiewicza 66/1
01-650 Warszawa

Telefon:  22- 8320732

e-mail:   biuro@protektoria.pl

WWW:   http://protektoria.pl

KRS: 0000378227,     REGON 142808350,    NIP 525-000-77-38

k-to: 50 1020 1013 0000 0402 0243 1369

Dyżury Prezesa Fundacji    we wtorki  w godz. 14:00 – 18:00 ,

Proszę uprzednio zapowiedzieć  wizytę telefonicznie lub mailem.